fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2015: metodologia

Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 45 punktów. Najlepszy uzyskał 32,5, czyli 72 proc. z możliwych.

W IV edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Każdej z nich przyporządkowaliśmy określoną liczbę punktów, odpowiednio 14, 17 i 14. Wagi między poszczególnymi kategoriami są rozłożone odpowiednio: 31, 38 i 31 proc. W tej edycji również najwięcej punktów można było zdobyć za jakość kształcenia.

Kategoria: potencjał naukowy.

Maksymalnie 14 pkt można otrzymać za:

1. Ocenę parametryczną (maks. 4 pkt). Punktujemy wynik oceny ostatecznej (nie kategorię naukową) po uwzględnieniu odwołań.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt). Wskaźnik: liczba pracowników, którzy otrzymali tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego oraz obronionych doktoratów pracowników uczelni i studentów studiów doktoranckich w 2014 r., do liczby pracowników, dla których wydział jest podstawowym miejscem pracy.

3. Uprawnienia habilitacyjne (maks. 3 pkt). Prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

4. Uprawnienia doktorskie (maks. 1 pkt). Prawo do nadawania stopnia doktora.

5. Konkurencyjność (maks. 3 pkt). Mierzona liczbą grantów zakończonych w 2014 r. w przeliczeniu na jednego pracownika.

Kategoria: jakość kształcenia.

Maksymalnie 17 pkt można otrzymać za:

1. Zdawalność na aplikacje (maks. 9 pkt). Odsetek osób z danej uczelni, które ukończyły studia prawnicze w 2014 r. i uzyskały wynik pozytywny w stosunku do liczby przystępujących z tej uczelni.

2. Dostępność kadry naukowej (maks. 3 pkt). Mierzona liczbą wszystkich studentów, czyli zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, przypadających na wykładowców z tytułem profesora oraz stopniami doktora habilitowanego i doktora, pracujących na kierunku prawo.

3. Praktykę zawodową (maks. 2 pkt). Liczoną liczbą spraw zarejestrowanych w Klinice Prawa, przypadających na studenta studiów stacjonarnych (w przypadku uczelni nieprowadzących studiów stacjonarnych – na studenta studiów niestacjonarnych).

4. Ocenę PKA. 1 pkt dla wydziału, który aktualnie posiada ocenę wyróżniającą PKA.

5. Wykładowców zawodowców (maks. 2 pkt). Punktujemy udział kadry z tytułem zawodowym adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego, komornika, notariusza, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego wśród zatrudnionych na kierunku prawo.

Kategoria: współpraca z zagranicą

Maksymalnie 14 pkt można otrzymać za:

1. Mobilność studentów (maks. 4 pkt). Liczy się odsetek studentów studiów stacjonarnych, którzy w roku 2014/2015 wyjechali na stypendium w ramach programów Erasmus i Campus.

2. Mobilność kadry (maks. 4 pkt) mierzona liczbą wyjazdów zagranicznych pracowników przypadających na 1 pracownika.

3. Wielojęzyczność (maks. 2,5 pkt). Bierzemy pod uwagę, czy wydział uruchomił zajęcia w języku obcym (0,5 pkt), czy istnieje obowiązek zaliczenia przedmiotu w języku obcym (1 pkt) lub zaliczenia języka obcego (1 pkt) prawniczego.

4. Publikacje w języku obcym (maksymalnie 0,5 pkt). Przyznawaliśmy 0,5 pkt tym wydziałom, których pracownicy publikowali w języku obcym.

5. Szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt). Wydziały, które prowadzą szkoły prawa akredytowane, wydające dyplom zagranicznej uczelni (2 pkt), pozostałe szkoły (1 pkt).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA