fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Korekta przychodów z poprzedniego roku

Fotorzepa, Rafał Guz

Jak wykazać korektę przychodów dotyczących poprzedniego roku

- Spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń klimatyzacyjnych. Zgodnie z zawartymi umowami i ogólnymi warunkami handlowymi klient ma dwa tygodnie na ewentualny zwrot towaru. Jednak ze względu na indywidualnie wynegocjowane ustalenia z poszczególnymi odbiorcami zdarza się, że towar jest zwracany nawet po trzech miesiącach.

W styczniu 2015 spółka wystawiła korekty faktur sprzedaży (zmniejszające sprzedaż) ze względu na obniżenie kwoty faktury lub anulowanie sprzedaży na łączną kwotę 255 000 zł netto, z czego 245 000 zł dotyczyło roku 2014.

W lutym 2015 spółka wystawiła korekty faktur na łączną kwotę 200 000 zł netto, z czego 150 000 zł dotyczyło roku 2014. W marcu 2015 spółka wystawiła korekty faktur na łączną kwotę 90 000 zł netto, z czego 50 000 zł dotyczyło roku 2014.

Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Czy spółka powinna ująć stosowne korekty zapisów w księgach roku 2014? – pyta czytelnik.

Tak.

Spółka jest zapewne jeszcze w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2014 r., więc opisane w pytaniu zdarzenia trzeba uwzględnić w księgach tego właśnie roku.

Łącznie korekty sprzedaży dotyczące 2014 r. wyniosły:

245 000 zł 150 000 zł 50 000 zł = 445 000 zł.

O tę kwotę należy pomniejszyć przychody wykazane na koncie „Przychody ze sprzedaży towarów"

Ewidencja księgowa:

1. Korekta przychodów faktur korygujących wystawionych w 2015 r., a dotyczących 2014 r.

Wn „Przychody ze sprzedaży towarów" 445 000 zł

Wn „VAT należny" 102 350 zł

Ma „Należności z tytułu dostaw i usług" 547 350 zł

Jakie znaczenie dla sprawozdania ma informacja o wartości składnika aktywów

W związku z planowaną sprzedażą budynku, traktowanego przez spółkę jako nieruchomość inwestycyjna i wykazywanego w bilansie jako inwestycja, spółka zamówiła u rzeczoznawcy majątkowego wycenę nieruchomości – operat szacunkowy na 31 grudnia 2014 r. Z powodów leżących po stronie wykonawcy operatu dotarł on do spółki dopiero 25 lutego 2015 r., już po sporządzeniu sprawozdania finansowego i przedstawieniu go do badania. Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego wyniosła 12 565 000 zł. W księgach i bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2014 r. wartość nieruchomości to 11 725 000 zł. Czy spółka, będąc jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, powinna wprowadzić stosowne korekty w sporządzonym już sprawozdaniu finansowym, podwyższając wartość nieruchomości? – pyta czytelnik.

Tak.

Istotne zdarzenie, o którym spółka pozyskała informację po dniu bilansowym, trzeba wykazać w księgach zamykanego roku. Sporządzone sprawozdanie jest niezatwierdzone, więc trzeba je zmienić i poinformować biegłego, który je bada.

Zgodnie z uzyskaną wyceną wartość nieruchomości zmieniła się o:

12 565 000 zł – 11 725 000 zł = 840 000 zł.

Ewidencja księgowa:

1. Korekta wyceny nieruchomości w księgach 2014 r.

Wn „Aktualizacja wartości nieruchomości" 840 000 zł

Ma „Pozostałe przychody operacyjne" 840 000 zł

kaną wyceną wartość nieruchomości zmieniła się o:

12 565 000 zł – 11 725 000 zł = 840 000 zł.

Ewidencja księgowa:

1. Korekta wyceny nieruchomości w księgach 2014 r.

Wn „Aktualizacja wartości nieruchomości" 840 000 zł

Ma „Pozostałe przychody operacyjne" 840 000 zł

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA