Integracja z funduszu socjalnego dla wszystkich

Z funduszu socjalnego nie wolno finansować zwykłych spotkań i wyjazdów pracowników. Konieczne jest ich połączenie z jedną z form aktywności wymienionych w ustawie.

Opierając się na wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r. (II PK 74/08), świadczenia finansowane z zfśs należałoby podzielić na dwa rodzaje, czyli te przyznawane:

- indywidualnie z zastosowaniem kryterium socjalnego,

- grupowo, z możliwością pominięcia kryterium socjalnego.

Zdaniem sądu obowiązek stosowania kryterium socjalnego odnosi się wyłącznie do świadczeń ulgowych. Nie dotyczy więc imprez integracyjnych o charakterze wypoczynkowym, kulturalno-oświatowym lub rekreacyjno-sportowym. Oczywiste jest, że z zfśs nie wolno finansować zwykłych spotkań firmowych. Konieczne jest więc ich połączenie z wymienionymi formami aktywności rekreacyjnej lub kulturalnej.

Poza obostrzeniem dotyczącym charakteru danego przedsięwzięcia możliwość jego zorganizowania bez stosowania kryterium dochodowego powinna wynikać z zapisów zakładowego regulaminu zfśs.

Oddział ZUS w Lublinie w decyzji z 10 stycznia 2014 r. (WPI/200000/451/ 1627/2013) powołał się na ww....

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL