Prezes odpowiada za zobowiązania spółki, wobec której egzekucja okazała się bezskuteczna

Spółka jawna, która powstała z przekształcenia spółki cywilnej na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, zawsze była jej sukcesorem generalnym, uniwersalnym
Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 4 marca 2008 r. (IV CSK 496/07).W sprawie tej chodziło o dług spółki z o.o. zasądzony nakazem zapłaty wydanym w 2002 r. na rzecz jej wierzycieli, wspólników spółki jawnej, Marka M. i Jana P. Sąd przyznał wspólnikom 89 tys. zł z tytułu zapłaty za beton dostarczony spółce z o.o. Wspólnicy wszczęli wobec spółki z o.o. egzekucję, ale komornik umorzył ją, bo okazała się wobec bankructwa spółki z o.o. bezskuteczna.Po umorzeniu egzekucji spółka cywilna Marka M. i Jana P. z powodu przekroczenia limitu przychodów powodującego obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych została stosownie do art. 29 kodeksu spółek handlowych przekształcona w spółkę jawną. I ta spółka, czując się sukcesorem wspólników spółki cywilnej, wystąpiła na podstawie art. 299 k.s.h. przeciwko prezesowi jednoosobowego zarządu zbankrutowanej spółki z o o. Leszkowi K. o zapłatę jej długu.W myśl tego przepisu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL