Nie ma podatku od odsetek wypłaconych po cesji

Zwolnione z podatku są odsetki wypłacane przez bank dla zagranicznych firm, jeśli wynikają z umownej cesji wierzytelności związanych z udzielaniem pożyczek
Zwolnienie takie możliwe jest na podstawie art. 11 ust. 3 umowy polsko-holenderskiej z 13 lutego 2002 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania.Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 12 marca 2008 r. (III SA/Wa 1389/07).Bank sprzedał firmie holenderskiej część wierzytelności z pożyczek w ten sposób, że jedynym uprawnionym z tytułu tych wierzytelności jest ta firma. Jednocześnie przejął od pożyczkobiorcy wpłaty rat i odsetek, a następnie przekazał je na rachunek firmy zagranicznej. Zdaniem banku nie powinien pobierać zryczałtowanego CIT jako płatnik z tytułu tak przekazywanych kwot. Wynika to z art. 11 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Holandią. Spełniona jest bowiem przesłanka tożsamości odbiorcy odsetek i osoby uprawnionej, jak również to, że odsetki muszą być wydawane w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank.Minister finansów uznał jednak za nieprawidłowe stanowisko podatnika. Stwierdził, że wpła...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL