Jednorazowy odpis tylko dla środków trwałych

Małe i nowe firmy mogą zamortyzować od razu większość swojego firmowego majątku. Ten przywilej nie dotyczy jednak wartości niematerialnych i prawnych
Potwierdził to minister finansów w piśmie z 29 stycznia 2008 r. (odpowiedź na interpelację poselską nr 359).Jednorazowo możemy zamortyzować środki trwałe zaliczone do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, oprócz samochodów osobowych. Preferencja nie dotyczy więc wartości niematerialnych i prawnych. Przypomnijmy, że mogą to być m.in. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, know-how. Zdaniem ministra finansów „wartości niematerialne i prawne stanowią odrębną od środków trwałych grupę aktywów majątku przedsiębiorstwa (...) do których nie ma zastosowania przepis dotyczący jednorazowych odpisów amortyzacyjnych”. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację: „jednorazowych odpisów amortyzacyjnych podatnicy mogą dokonywać wyłącznie od środków trwałych zaliczonych do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparat...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL