Wyższe koszty wyżywienia będą kosztem podatkowym

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet za czas podróży
Zaliczy je, ale tylko do wysokości nieprzekraczającej wartości diet przysługujących pracownikom, którą określają rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej (DzU z 2002 r. nr 236, poz. 1990 i 1991).Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPB1/415-354/07/WRz/ KAN-3184/12/07).Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Polega ona na świadczeniu usług prowadzenia pojazdów w międzynarodowym transporcie drogowym oraz usług towarzyszących na rzecz podmiotu, który jest właścicielem pojazdu i ma licencję na wykonywanie tego rodzaju transportu.Prowadząc pojazd, odbywa on kilkudniowe podróże po kraju i do państw UE. Za wykonanie usługi z góry ustalane jest wynagrodzenie, które nie uwzględnia jednak diet. Strony nie umówiły się bowiem na zwrot przez zleceniodawcę zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży.Do tej pory wn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL