Zastępca ma takie same prawa co zwykły pracownik

Kontrakt na zastępstwo chroni pracownika przed wypowiedzeniem w czasie urlopu lub innej jego usprawiedliwionej nieobecności, ale można go rozwiązać, gdy zastępczyni zajdzie w ciążę
Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym w zastępstwie nieobecnego pracownika, jeżeli zastępujący również jest nieobecny z powodu choroby? Co się stanie, gdy zastępująca pracownica zajdzie w ciążę, a do pracy wróci zastępowany pracownik? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w firmie, pracodawcy wolno w tym celu zatrudnić inną osobę na umowę o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Przesądza o tym art. 25 § 1 zdanie drugie kodeksu pracy.Umowa na zastępstwo to rodzaj umowy o pracę na czas określony. Rozwiązuje się z mocy prawa, gdy upłynie nieobecność pracownika, na którego miejsce zatrudniono zastępującego. Początkowo umowa na zastępstwo nie mogła być rozwiązana za wypowiedzeniem przed okresem, na jaki została zawarta, tj. przed powrotem zastępowanego do pracy. Pracodawca lub pracownik zastępujący mogli oczywiście, p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL