fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Miliard na kompetencje zawodowe studentów

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Ministerstwo Nauki rozpoczyna program, który ma podnieść praktyczne umiejętności zawodowe studentów.
Pierwsza edycja Programu Rozwoju Kompetencji ruszy już w październiku, z początkiem nowego roku akademickiego. Dziś resort nauki i szkolnictwa wyższego ogłosi listę uczelni, które wezmą udział w pilotażu.
Z informacji, do których dotarła „Rz", wynika, że znajdzie się na niej 39 publicznych oraz niepublicznych szkół wyższych o różnych profilach kształcenia – od humanistyki po nauki techniczne. W sumie zrealizują 48 projektów wartych ponad 44 mln zł.
Te pieniądze przeznaczą na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia studentów, takich jak staże, praktyki czy warsztaty. Uczelnie będą mogły też wykorzystać środki z programu na dodatkowe zajęcia dla studentów, które będą prowadzili praktycy (pracodawcy), na zmiany w programach nauczania, które dostosują je do wymagań rynku pracy, czy na wsparcie uczelnianych komórek zajmujących się doradztwem zawodowym.
Szkoły wyższe wybrano w konkursie, który przeprowadziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (agenda Ministerstwa Nauki). Zgłosiła się do niego ponad setka różnych uczelni. Bezwzględnym warunkiem, który musiały spełnić, było włączenie w realizację programu przedsiębiorców.
Pilotażową edycją zostaną objęte ostatnie roczniki studentów. W 2015 roku program ruszy pełną parą, obejmując różne roczniki żaków, i zgodnie z założeniami będzie prowadzony do 2020 r.
W sumie na jego realizację resort nauki zaplanował ok. 1,2 mld zł. To oznacza, że każdego roku na wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych będzie trafiało ok. 200 mln zł.
Konkursy będą ogłaszane co roku. Dzięki temu ministerstwo będzie mogło na bieżąco reagować na oczekiwania dotyczące umiejętności, jakie stawia absolwentom rynek pracy.
Zapytaliśmy uczelnie o szczegóły ich zamierzeń. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza obejmie programem studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz górnictwo i geologia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.
– Przede wszystkim chcemy dać im możliwość odbycia płatnego stażu u potencjalnego pracodawcy, gdzie zostaną włączeni w normalny cykl pracy – mówi dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prodziekan ds. kształcenia stacjonarnego tego wydziału.
Ponadto studenci będą mogli skorzystać z wyjazdów studyjnych oraz ze szkoleń, m.in.  z komunikacji i budowy zespołu czy radzenia sobie ze stresem. Będą też mogli liczyć na kursy obsługi specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystuje się w ich zawodzie. Poprowadzą je praktycy.
Z kolei Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej projektem obejmie przyszłych anglistów i psychologów.
– Studenci filologii angielskiej w celu rozwoju kompetencji zawodowych będą realizować zajęcia przygotowujące do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczeń biznesowo-finansowych oraz prawniczych. Słuchacze psychologii będą zaś mieli możliwość rozwijania kompetencji coacha lub trenera – mówi dr Agnieszka Nieznańska-Cwynar, koordynator ds. rozwijania oferty programowej w SWPS. Deklaruje, że studenci będą mogli wybrać zajęcia prowadzone przez praktyków, w tym zagranicznych, a także np. kursy doskonalące kompetencje interpersonalne.
Program Rozwoju Kompetencji zastępuje prowadzony w latach 2008–2013 Program Kierunków Zamawianych, którego celem było zwiększenie naboru studentów na kierunki studiów strategiczne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Dotyczyło to głównie kierunków technicznych i ścisłych. W tym czasie politechniki stały się najbardziej popularnymi wśród maturzystów uczelniami, a do ścisłej czołówki najchętniej wybieranych kierunków weszły dziedziny ścisłe.
Teraz, jak tłumaczy minister nauki Lena Kolarska-Bobińska, ministerstwo znów chce odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy.
– Pracodawcy poszukują osób z kompetencjami analitycznymi, interpersonalnymi, umiejących współpracować w grupie. Nie wystarczy sama wiedza, ważne są też współdziałanie w środowisku społecznym, kreatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Program ma dostarczyć właśnie takich umiejętności – mówi „Rz".
Pani minister liczy na to, że dzięki bliskiej współpracy uczelni z przedsiębiorcami zmniejszy się bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych.
Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zaznacza, że program ma rozszerzyć system wsparcia dla przedsiębiorców: – Nie chcemy ograniczać się jedynie do finansowania prac badawczo-rozwojowych polskich firm innowacyjnych, zależy nam także na inwestycji w rozwój ich przyszłych pracowników.
Duże nadzieje w programie pokładają także pracodawcy. – Bez wątpienia jest to dobry kierunek działania. Mamy nadzieję, że w szczegółach program wypadnie równie dobrze – mówi „Rz" prof. Andrzej Rabczenko, ekspert Pracodawców RP.
Zaznacza, że to, co jest obecnie potrzebne młodym ludziom, aby z powodzeniem odnaleźli się na rynku pracy, to poza dobrym wykształceniem kilka tzw. umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole, zdolność poszukiwania twórczych rozwiązań czy przedsiębiorczość. – Zagrożeniem dla sukcesu tego programu może być jedynie jego rozmycie,  wykorzystanie go nie jako szansy dla lepszej oferty nauczania, ale jako dodatkowego źródła środków dla uczelni – dodaje.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA