fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Układ sił w Polkomtelu może ulec zmianie

Rzeczpospolita
Polskie koncerny mogą przejąć kontrolę nad spółka. Może je to kosztować nawet 5 mld zł
Wiedeński sąd arbitrażowy wydał wczoraj wyrok w sporze o sprzedaż akcji Polkomtelu‚ operatora sieci Plus. Jak poinformował w giełdowym komunikacie PKN Orlen – jeden z właścicieli Polkomtelu – duńskie TDC miało prawo zaoferować pozostałym akcjonariuszom swój pakiet akcji‚ którego wartość można wycenić na 4 – 5 mld zł. Tym samym ważne by były umowy sprzedaży‚ jakie wkrótce po ofercie TDC zawarło z polskimi akcjonariuszami (KGHM‚ PKN Orlen‚ PGE‚ Węglokoks). Przeciwko temu protestuje brytyjski Vodafone.
Gdyby oferta TDC z 2006 r. została zrealizowana zgodnie z umową wspólników‚ to polskie koncerny kontrolowane przez Skarb Państwa przejęłyby ponad 75 proc. udziałów i mogłyby nawet bez zgody i bez udziału Vodafone podejmować kluczowe decyzje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Brytyjski koncern zablokował więc transakcję‚ utrzymując‚ że TDC powinien najpierw uzgodnić cenę‚ a potem przedstawić ofertę sprzedaży. Arbitrzy nie podzielili tej opinii‚ ale sprawa nie jest jeszcze zakończona.
– Wyrok ma charakter częściowy i nie rozstrzyga wszystkich kwestii. Postępowanie będzie trwało i niewykluczone‚ że będzie jeszcze jedno orzeczenie – powiedział „Rz” mec. Krzysztof Zakrzewski‚ jeden z arbitrów. Vodafone może się jeszcze odwoływać od wyroków czy też zaskarżyć zawarte przez TDC z polskimi akcjonariuszami umowy sprzedaży i tym samym zyskać na czasie. Każdy dzień odwleka chwilę‚ kiedy polscy akcjonariusze zyskają ponad 75 proc. akcji i będą mogli np. zmienić statut spółki lub uchylić przysługujące wszystkim akcjonariuszom prawo pierwokupu. To otworzyłoby Polkomtelowi na przykład drogę na giełdę‚ co teraz wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy. W tym czasie może się okazać‚ że polscy właściciele są bardziej skłonni do ustępstw. Swój pakiet chce sprzedać np. PKN Orlen.
– Orlen chętnie pozbyłby się akcji Polkomtelu‚ ale wszystko zależeć będzie od ceny – powiedział „Rz” szef rady nadzorczej PKN Maciej Mataczyński. Dodał‚ że już kilka lat temu w strategii koncernu zapisano sprzedaż pakietu‚ bo firma chce się pozbyć aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością.
– Ta strategia się nie zmienia‚ ale musimy wynegocjować dobre warunki – stwierdził. – I nie spodziewam się‚ by to szybko nastąpiło. Dla odmiany KGHM‚ Węglokoks i prawdopodobnie PGE SA skłonne są walczyć dalej o Polkomtel. Vodafone miał w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Skarbu Państwa o rzekomo informacyjnym charakterze. Brytyjski koncern nie udziela żadnych informacji w tej sprawie‚ jak również nie komentuje wiedeńskiego arbitrażu. Według analityków koncern będzie walczył przeciwko każdemu rozstrzygnięciu‚ które daje mu mniej niż 25 proc. akcji Polkomtelu. Taki pakiet daje mu możliwość blokowania decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Polkomtel to – dosłownie – kura znosząca złote jaja. Wczoraj spółka zadecydowała o wypłaceniu 1‚2 mld zł dywidendy z zysków za 2007 r. (317 mln zł wypłacono jeszcze w ubiegłym roku w formie zaliczki). Na tym samym walnym posiedzeniu akcjonariuszy PKN Orlen zmienił swoich reprezentantów w radzie nadzorczej Polkomtelu. Krzysztofa Szwedowskiego i Piotra Kownackiego zastąpili Marek Moroz i Piotr Kearney. Nie ma to jednak związku ze sporem akcjonariuszy‚ tylko ze zmianami w PKN Orlen‚ nad którym Skarb Państwa stara się odzyskać kontrolę.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorów
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA