Kiedy firma funduje okulary pracownikom

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że instalując w zakładzie monitory komputerów, mają dbać o wzrok załogi
Zasady refundowania okularów osobom zatrudnionym np. przy komputerach określa [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77487]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.[/link]Zgodnie z nim [b]firma ma obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikowi, który użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.[/b] Podstawą refundacji muszą być wyniki badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, które wykażą potrzebę pracy przy monitorze w okularach.Przepisy nie określają minimalnej wartości okularów, za które firma ma zapłacić. Każdy pracodawca powinien w wewnętrznych regulaminach określić zasady refundacji. Jej wysokość powinna pozwolić na zakup okularów zleconych przez okulistę. Oczywiście chodzi o standardowe szkła bez dodatkowych opcjonalnych u...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL