fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przy umowie bezterminowej liczy się cały staż zakładowy

Pracownik zatrudniony jest u tego samego pracodawcy, ale z przerwami, gdy pracował dla innych firm. Czy do okresu wypowiedzenia zalicza się wszystkie okresy pracy u tego pracodawcy, czy tylko okres nieprzerwanej pracy? Czy rodzaj umowy o pracę ma w tym wypadku znaczenie?
Gdy pracownik pracuje u pracodawcy z przerwami, do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w tej firmie. Art. 36 § 1 k.p. uzależnia okres wypowiedzenia takiej umowy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi on:- dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,- miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,- trzy miesiące, jeżeli pracował co najmniej trzy lata.W myśl natomiast 36 § 11 k.p. do okresu zatrudnienia wlicza się to u poprzedniego pracodawcy, jeżeli jego zmiana nastąpiła w trybie art. 231 k.p. (przejście zakładu na innego pracodawcę), a także w innych wypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy szef jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzednika.Problem, jak interpretować okres zatrudnienia u pracodawcy, rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędzi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA