fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Wiele źródeł finansowania z Unii Europejskiej

Rzeczpospolita
Programy na lata 2004 – 2006 są już praktycznie zamknięte. Nikt nie ogłasza nowych konkursów.
Tylko w nielicznych przypadkach podpisywane są nowe umowy. Trwa domykanie realizowanych projektów i rozliczanie się z Komisją Europejską.
W latach 2004 – 2006 szesnaście województw dysponowało jednym Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Ze ZPORR najwięcej pieniędzy przeznaczono dla jednostek samorządowych na rozwój lokalny i regionalny. Za unijne pieniądze powstawała więc przede wszystkim infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna. W województwie zachodniopomorskim liderami w wykorzystaniu tych pieniędzy – w przeliczeniu na liczbę mieszkańców – okazały się małe gminy: Kobylanka, Postomino i Mielno. Pod względem nominalnych wartości bezkonkurencyjne okazały się miasta: Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg. Ze wsparcia w ramach ZPORR korzystały też szkoły, szpitale, uczelnie wyższe. Część środków wydano na rewitalizację obszarów zdegradowanych, rozwój kultury i turystyki. Oddzielnym działaniem w ramach ZPORR było podwyższanie kwalifikacji zawodowych zarówno osób bezrobotnych, jak i pracujących.
Samorządy z województwa zachodniopomorskiego mogły też sięgać po środki z programu INTERREG IIIC. To inicjatywa, która wspiera szeroko pojętą lokalną i regionalną współpracę transgraniczną. Zachodniopomorskie graniczy z dwoma krajami związkowymi Niemiec: Meklemburgią Pomorzem Przednim oraz Brandenburgią. W ramach tego komponentu finansowane były głównie działania związane z zacieśnieniem współpracy kulturalnej (w tym m.in. remonty domów kultury) i turystycznej. Na szczególną pochwałę zasługuje gmina Postomino, która okazała się równie dobra w wykorzystaniu pieniędzy z tego programu, jak i ze wcześniej wspomnianego ZPORR. Przedsiębiorcy w latach 2004 – 2006 mogli sięgać do kilku źródeł finansowania. Dla tych, którzy rozpoczynali działalność gospodarczą, przewidziane było wsparcie ze ZPORR. O dotacje inwestycyjne z tego programu ubiegali się także mikroprzedsiębiorcy. Pomoc dla firm małych i średnich pochodziła przede wszystkim z programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (WKP). W ramach WKP dofinansowywane były różne przedsięwzięcia: np. inwestycje, dostosowanie firm do wymagań ochrony środowiska, udział w targach i misjach zagranicznych. W województwie zachodniopomorskim, w ramach działania 2.3 WKP, gdzie rozpatrywano duże projekty inwestycyjne, pomoc unijną otrzymały 24 firmy (przedstawiamy je w tabeli obok), czyli ok. 9 proc. wszystkich. 33,3-milionowa dotacja dla przedsiębiorstwa M-Plus jest jedną z największych w kraju. Programy na lata 2007 – 2013 przewidują duże zmiany. Przede wszystkim będzie więcej pieniędzy do podziału, a regiony zyskają większe pole do popisu. Każdy z nich ma bowiem swój regionalny program operacyjny (RPO), w którym samodzielnie ustala priorytety i podział środków, tak by dostosować je do indywidualnych potrzeb. W ramach RPO finansowane będzie właściwie wszystko: budowa dróg i lotnisk, transport miejski, kultura, środowisko, energetyka, informatyzacja, inwestycje firm, badania naukowe, itp. Oprócz RPO każde województwo zarządzać będzie także tzw. komponentem regionalnym krajowego programu Kapitał Ludzki. Wszystkie podmioty, i jednostki publiczne, i prywatne, ubiegać się będą także o pomoc w programach: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA