fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skąd zdobyć niezbędne środki na realizację inwestycji

Firma, która zamierza sięgnąć po środki unijne, musi najpierw sama zadbać o pieniądze na dane przedsięwzięcie. Dofinansowanie otrzyma bowiem dopiero po jego zakończeniu
Ostateczny wybór sposobu finansowania może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia.Zanim przedsiębiorca odpowie sobie na to pytanie, musi rozważyć kilka kwestii. Przede wszystkim, czy ma zaplecze finansowe rozumiane zarówno jako środki własne firmy, jak i kapitał pochodzący od właścicieli. Przedsiębiorstwa, które nim nie dysponują, nie mają w zasadzie wyboru – muszą skoncentrować się na zewnętrznych źródłach finansowania. Natomiast firmy mogące sięgnąć do zasobów udziałowców powinny rozważyć optymalną formę, w jakiej takie zasilenie miałoby nastąpić. W przypadku spółek kapitałowych będzie to najczęściej pożyczka oraz podniesienie kapitału podstawowego. Rzadszą, ale na pewno wartą rozważenia formą jest dopłata do kapitału rezerwowego. Jej przewaga polega na tym, że, zwiększając z jednej strony kapitał własny firmy, z drugiej nie ponosimy kosztów związanych z pożyczką. Ponadto zwiększenie udziału kapitału wła...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA