fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Norwescy akcjonariusze na prawach UE

Dywidendy wypłacane podmiotom z siedzibą w Norwegii są zwolnione od podatku dochodowego na takich samych zasadach, jakby były one przekazywane do krajów UE
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 marca 2008 r. (sygn. III SA/Wa 2059/07).Sąd podkreślił, że wydając decyzję, organy podatkowe muszą badać, czy polskie przepisy są zgodne z umowami międzynarodowymi. Sprawa dotyczyła dywidendy wypłaconej w 2005 i 2006 r. spółce Presspublica Holding Norways z siedzibą w Oslo. Pobrano od niej zaliczkę na podatek. W tym czasie ustawa o CIT nie przewidywała bowiem zwolnienia dla dywidend wypłacanych podmiotom mającym siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym.Spółka z Norwegii uznała, że podatek został pobrany niesłusznie i wystąpiła o zwrot nadpłaty. Powołała się na porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (PEOG), obowiązujące pomiędzy Unią Europejską a m.in. Norwegią. Zwróciła także uwagę, że zmiana art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r., była uzasadniana niezgodnością z umowami międzynarodowymi. Dopiero od tej nowelizacji ustawa o CIT ta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA