fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie zgadzasz się z inspekcją, odwołaj się do sądu

Przez niestaranność inspektora pracy po sześciu latach procesów sądowych nie wiadomo, kto ma rację w sporze o wypłatę świadczeń urlopowych: pracodawca czy inspektor
Po ostatnim wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego okręgowy inspektor pracy w Poznaniu musi zbadać sprawę od początku. Nie wyklucza to oczywiście dalszych procesów.Po kontroli w spółce z o.o. KTSP w Kaliszu inspektor pracy nakazał wypłacić dziewięciu pracownikom świadczenia urlopowe za 2002 r. po 658,57 zł. Firma zapłaciła, ale zakwestionowała nakaz. W jej opinii świadczenia urlopowe należały się dopiero od 2003 r.Zgodnie z art. 6a ust. 1a ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracodawca musi odprowadzić środki na ten fundusz w roku kalendarzowym następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ale pracodawcy, którzy rozpoczynają działalność w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia z równoczesnym przejęciem pracowników, muszą go utworzyć od razu. Zdaniem inspektora tak było w tym wypadku, bo z majątkiem Kaliskiej Transportowej Spółdzielni Pracy spółka przejęła również kilku pracowni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA