fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Programy emerytalne staną się opłacalne

Składki podstawowe płacone na rzecz osób korzystających z pracowniczych programów emerytalnych są kosztem podatkowym pracodawcy. Nowa interpretacja przepisów będzie korzystniejsza dla przedsiębiorców i zgodna z orzecznictwem sądowym
Ministerstwo Finansów w końcu zinterpretowało niejasne przepisy podatkowe na korzyść przedsiębiorców. „Rz” dotarła do interpretacji ogólnej ministra finansów (nr DD6/8213/46/ KWW/08/215), która dopiero trafi do dyrektorów izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w całym kraju. Zyskają ci, którzy założyli pracownicze programy emerytalne (PPE) w formie grupowego ubezpieczenia na życie. To dla nich duża oszczędność, a jednocześnie zachęta dla innych do rejestrowania takich programów. Dzięki nim można na dłużej związać pracowników z firmą, a także znaleźć nowych.[srodtytul]Liczy się jeden przepis[/srodtytul]Chodzi o art. 15 ustawy [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=115893]o podatku dochodowym od osób prawnych[/mail] (CIT) określający katalog wydatków, które mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Lista obejmuje też szczególne ich rodzaje, jak np. wymienione w art. 15 ust. 1d wydatki na zapewnienie prawidłowej real...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA