fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lokal użytkowy we wspólnocie

W budynku naszej wspólnoty mieszkaniowej znajduje się lokal użytkowy. Dziś działa w nim sklep spożywczy. Dotychczasowi najemcy noszą się z zamiarem wykupu lokalu. Nasza wspólnota również chciałaby go nabyć. Wiemy, że przy wykupie lokali użytkowych preferowani są dotychczasowi najemcy. Czy w takiej sytuacji wspólnota ma jakiekolwiek szanse? - pyta Anna S.Odpowiada Paweł Puch, prawnik serwis oferty.net– W doktrynie prawa, ale również w orzecznictwie Sądu Najwyższego, istniał spór, czy wspólnota mieszkaniowa może nabywać majątek dla siebie. Art. 6 ustawy o własności lokali stanowi, że ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, a wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Nie oznacza to wprost zdolności nabywania przez nią praw, w tym własności nieruchomości.Do niedawna wspólnotom mieszkaniowym odmawiano więc prawa nabywania. Sytua...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA