Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosilo właśnie, że prawnicy będą mierzyć się z egzaminem na aplikację już 30 września. Czasu do nauki pozostało więc nieco ponad 40 dni. W sobotę od godziny 11 do testu wiedzy przystąpią przyszli adwokaci, radcowie prawni oraz notariusze. W tym samym czasie przeprowadzony zostanie również egzamin wstępny na aplikację komorniczą. 

Egzaminy odbęda się w 19 miastach w całej Polsce, łącznie utworzonych zostanie 45 komisji egzaminacyjnych - 15 dla egzaminu adwokackiego, 21 dla egzaminu radcowskiego, 6 notarialnego oraz 3 dla komorników. W skład komisji powoływane są osoby pochodzące z samorządów prawniczych, pracownik naukowy z co najmniej stopnień doktora habilitowanego nauk prawnych oraz przedstawiciele MS, czyli sędziowie sądów powszechnych, administracyjnych lub Sądu Najwyższego. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej do składu komisji należy również prokurator. 

Czytaj więcej

Te uczelnie najlepiej przygotują do egzaminu na aplikację

Egzamin na aplikację polega na teście jednokrotnego wyboru, który liczy 150 pytań. Każde pytanie ma trzy propozycje odpowiedzi. Aby dostać się na aplikację należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań. 

Do egzaminów dopuszczonych zostało 5 950 osób, w tym na aplikację adwokacką – 2 290 osób, aplikację radcowską – 3 030 osób, aplikację notarialną – 500 osób, aplikację komorniczą – 130 osób.