[b]Wykazu aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2010 r.: [/b]

1. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A71ED869476E81EF8CC71D397F764903?id=174460]ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców[/link],

2. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B79B115E2E7955662272D34871B2E70A?id=70938]ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe[/link],

3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

4. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=734E3FCE3B99F260DF7D62CA0A7D552C?id=133093]ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego[/link],

5. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F3A61EE7F60F0E0B9325339F32807B61?id=71706]ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy[/link],

6. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E5BD80D55538865726AAF2D0A7172077?id=70928]ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny[/link],

7. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A76059BFFA29E08628D9126C38AC9214?id=70930]ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego[/link],

8. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A3F1E202998175361869F98BB3EC0CB8?id=71612]ustawa z 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe[/link],

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

9. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E15E74CA1906D5170A8A8508856D692E?id=182546]ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych[/link],

10. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=65FCC1619E8304D964C57238FC50C2A3?id=76037]ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[/link],

11. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F0B8278BCFDE686BDD19CC0B0AA1BC9F?id=163015]ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece[/link],

12. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=89133D29D20458D2CA220CAAA121B3E5?id=171204]ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze[/link],

13. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AF36C1B024B8E656A7A0357E888CB312?id=314797]ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn[/link],

14. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7714A8AB6673D33DA8D087ADDBDF11AA?id=72934]ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach[/link],

15. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=384BF53AFED81FBBBC17D67198D45D01?id=255114]ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze[/link],

16. [link=ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego]ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego[/link],

17. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8424496B7D54B5D85A41A5FFA15855FA?id=143022]ustawa z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich[/link],

18. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=076E9817C0E0A003DDE3B22479EDE04C?id=162203]ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach[/link],

19. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2D911310492BA68CA7A8406F4384697E?id=180148]ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne[/link],

20. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E828637C421EFB6C977DF9A7905C91EA?id=163433]ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym[/link],

21. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86E05F0AC47FCC97B0DD1F498CF0626C?id=287682]ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie[/link],

22. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D0BB93406D59D8B1BFF02087A9DF86DC?id=248488]ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa[/link],

23. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

24. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=61ED161133B31620D7BAE724814E2965?id=170546]ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[/link],

25. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=65115D4D82E2A3805B2F49ACAE553EEB?id=128489]ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali[/link],

26. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7FC176ABBED7AFC29F2C46DD31E51937?id=183262]ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane[/link],

27. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3BDA8D56609D1C2CC56307B18117F4B8?id=309917]ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów[/link],

28. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4884980CE71A271E0A31A9ACF77B3427?id=77990]ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej[/link],

29. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ED6DD54951F2B037A882D16CAFB2850C?id=238358]ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym[/link],

30. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CE805D82656C890D8BBBD9A8B5306DE3?id=175872]ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami[/link],

31. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CE805D82656C890D8BBBD9A8B5306DE3?id=176376]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa[/link],

32. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7D02168F53D7B986F48DEB261A9F470F?id=165971]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe[/link],

33. [link=hhttp://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=11653866F84FA09E956EF3871493788A?id=163434]ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym[/link],

34. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F9EBEDE29AEB2A1D09EF348689FFFE3E?id=163432]ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa[/link],

35. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E612C5C400FCB09453A9A66B72BF5EC9?id=333804]ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[/link],

36. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9FD6A1C2EE75DB7C64FBE878A6E7067E?id=176768]ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[/link],

37. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A8A66D7B5BA8854A8FA777FBDF27DF2B?id=185384]ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[/link],

38. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C6AFC82AAD9310ACEC13625379EC50E7?id=133014]ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych[/link],

39. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AB31E54D5EBEF9DC1AAD69F55F1D8D9B?id=169950]ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych[/link],

40. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C3EACBA5BCD3B16F829884202B5648FB?id=176767]ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego[/link],

41. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8CC86146F8E5FC0F8256722716971A21?id=162548]ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych[/link],

42. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,

43. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166934]ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych[/link],

44. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=049DF61563916E12A10992A0EF2BFD45?id=166811]ustawa z 27 lipca 2002 r.- Prawo dewizowe[/link],

45. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166935]ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link],

46. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E839D7E1AA7DD94D0D0DDDEBC1146A29?id=168060]ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym[/link],

47. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FA970E768C57CBA8898962C9ED831E0A?id=328912]ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze[/link],

48. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AFA767F4DAFA9902A5B53CF271691A36?id=169354]ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[/link],

49. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=83E5EBA8673C6B34710277621FCAEDD3?id=169157]ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego[/link],

50. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=939ADF2B467AD2437B7224647036B779?id=184298]ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach[/link],

51. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=07E7BCDFBF19F3AE0460EDC6ADD38586?id=236773]ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.[/link]

[ramka] [b][link=http://www.rp.pl/temat/414775.html]Zobacz testy z lat ubiegłych[/link][/b][/ramka].

[ramka][b] Zobacz także [link=http://www.rp.pl/artykul/473502_Znamy_wykaz_aktow_na_egzaminy_wstepne.html]wykaz aktów prawnych, na podstawie których przygotowane zostaną pytania testowe na egzamin na aplikacje adwokacką i radcowską[/link][/b][/ramka].