Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 646 ocen niedostatecznych, w tym z zadania z prawa karnego – 118 (ok. 18 proc.), z prawa cywilnego – 215 (ok. 33 proc.), z prawa gospodarczego – 240 (ok. 37 proc.), z prawa administracyjnego – 58 (9 proc.) i z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 15 (ok. 2 proc.). Egzamin adwokacki najlepiej wypadł w Rzeszowie (zdało 96 proc.), Krakowie (93 proc.) i w Katowicach (92 proc.). Najgorsze wyniki osiągnęli kandydaci w jednej z komisji w Warszawie, gdzie zdało tylko 65 proc., oraz we Wrocławiu (66 proc.).

Nieco gorzej w tym roku poszło kandydatom do zawodu radcy prawnego. Po sprawdzeniu prac okazało się, że z egzaminu wystawiono ogółem 891 ocen niedostatecznych, w tym z prawa karnego – 223 (ok. 38 proc.), z prawa cywilnego – 263 (ok. 45 proc.), z prawa gospodarczego – 241 (ok. 41 proc.), z prawa administracyjnego – 110 (ok. 19 proc.) i z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 54 (ok. 9 proc.). Najwięcej trudności przysporzyło zdającym zadanie z prawa cywilnego, a najmniej – z zasad wykonywania zawodu lub etyki. Pod względem miejsca zdawania egzaminu najlepiej wypadł Poznań – tam w dwóch komisjach zdało odpowiednio 97 i 93 proc. kandydatów), w Bydgoszczy (92 proc.) oraz Gdańsku i Warszawie (po 91 proc.). Najgorzej egzamin poszedł kandydatom na radców we Wrocławiu (w jednej komisji zdało 58 proc., a w drugiej – 60 proc.).

Zawodowe egzaminy korporacyjne 2017 r. odbyły się 28 do 31 marca. Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 39 komisji egzaminacyjnych przystąpiło 2592 zdających. Egzamin radcowski przeprowadziły 42 komisje egzaminacyjne. Przystąpiło do niego 2840 zdających. Tegorocznym kandydatom do obu zawodów egzaminy poszły lepiej niż ich kolegom w ubiegłym roku. W 2016 r. z 2,3 tys. kandydatów na adwokatów zdało ponad 70 proc., a z 3,2 tys. na radców – ponad 77 proc.

Iwona Kujawa z Ministerstwa Sprawiedliwości jest zadowolona z tegorocznego wyniku. I dodaje, że wiele osób opuściło salę przed czasem.

Zawód wykonuje dziś ok. 30 tys. radców prawnych i 14 tys. adwokatów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl