Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-7-13 w sprawie nadania tytułu profesora (poz 642)

Uchwała

Nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020" (poz 641)