Problem zatrudniania w trakcie realizacji zamówień publicznych

Zamawiający może w trakcie realizacji zamówień publicznych żądać oświadczenia pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę czy też innych dokumentów.

Publikacja: 15.11.2023 02:00

Problem zatrudniania w trakcie realizacji zamówień publicznych

Foto: Adobe Stock

Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) nałożyła na zamawiających obowiązek określenia, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi lub roboty budowlane, wymagań związanych z realizacją umowy w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w odniesieniu do realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin