Minimalne wynagrodzenie i rażąco niska cena

Wykonawca, nawet jeśli angażuje personel w oparciu o umowę zlecenia lub umowę B2B, nie może zaoferować stawki godzinowej niżej niż wynikająca z aktualnych na dzień dokonywania kalkulacji ceny oferty przepisów.

Publikacja: 23.08.2023 10:04

Minimalne wynagrodzenie i rażąco niska cena

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z art. 224 ust. 3 pkt 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny mogą obejmować kwestie zgodności kalkulacji ceny oferty z „przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie”.

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin