Aby nie płacić podatku za samochód, trzeba go wyrejestrować

Niewykorzystywanie pojazdów od lat, brak badań technicznych, brak możliwości zbycia pojazdów, gdyż stanowią zabezpieczenie dla wierzycieli, nie oznacza, iż doszło do wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Publikacja: 14.06.2023 14:32

Aby nie płacić podatku za samochód, trzeba go wyrejestrować

Foto: Adobe Stock

Ustawodawca w art. 9 ust. 1 zdanie 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 70, dalej u.p.o.l.) unormował, że podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, o których mowa w art. 8 u.p.o.l.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty – art. 9 ust. 4 u.p.o.l.

Pozostało 94% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt