Poleganie na zasobach trzecich na potrzeby kryterium oceny ofert

Brzmienie przepisu art. 118 ust. 1 prawa zamówień publicznych wskazuje wprost, że możliwość powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego jest dopuszczalna jedynie na potrzeby „potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” lub „kryteriów selekcji”.

Publikacja: 31.05.2023 12:25

Poleganie na zasobach trzecich na potrzeby kryterium oceny ofert

Foto: Fotorzepa/Radek Pasterski

Przepis art. 118 ust. 1 prawa zamówień publicznych stanowi, że wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Pzp zarówno w przywołanej regulacji, jak w innych przepisach normujących zasady badania i oceny ofert nie wskazuje natomiast, czy dopuszczalnym jest powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego na potrzeby kryteriów oceny oferty (np. w przypadku kryteriów, w ramach których zamawiający przyznaje dodatkowe punkty wykonawcom, którzy posiadają określone doświadczenie lub dysponują personelem spełniającym wymagania opisane przez zamawiającego w SWZ).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Konsumenci
Dobra wiadomość dla frankowiczów z Getin Banku. Jest wyrok sądu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo drogowe
Mariusz Ciarka: Kasowanie punktów karnych równe dla wszystkich
Prawo pracy
Najnowsze zmiany dla przedsiębiorców są dla nich szkodliwe
Mundurowi
Jest prawomocny wyrok ws. dezubekizacji bohatera operacji "Samum"
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy