Poleganie na zasobach trzecich na potrzeby kryterium oceny ofert

Brzmienie przepisu art. 118 ust. 1 prawa zamówień publicznych wskazuje wprost, że możliwość powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego jest dopuszczalna jedynie na potrzeby „potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” lub „kryteriów selekcji”.

Publikacja: 31.05.2023 12:25

Poleganie na zasobach trzecich na potrzeby kryterium oceny ofert

Foto: Fotorzepa/Radek Pasterski

Przepis art. 118 ust. 1 prawa zamówień publicznych stanowi, że wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Pzp zarówno w przywołanej regulacji, jak w innych przepisach normujących zasady badania i oceny ofert nie wskazuje natomiast, czy dopuszczalnym jest powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego na potrzeby kryteriów oceny oferty (np. w przypadku kryteriów, w ramach których zamawiający przyznaje dodatkowe punkty wykonawcom, którzy posiadają określone doświadczenie lub dysponują personelem spełniającym wymagania opisane przez zamawiającego w SWZ).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności