Fundację zakłada fundator na mocy oświadczenia w akcie założycielskim lub w testamencie fundatora.

Jak zakładać