Ustawa o fundacjach rodzinnych została 7 lutego br. podpisana przez prezydenta. Po opublikowaniu, po trzech miesiącach przepisy wejdą w życie. Wszystko wskazuje, że już w drugiej połowie 2023 roku w Polsce pojawią się pierwsze rodzime fundacje rodzinne.

Prace nad projektem ustawy trwały długo, ale trzeba oddać, że ostateczny kształt przepisów powstał po uwzględnieniu szeregu zastrzeżeń zgłaszanych przez ekspertów w toku konsultacji społecznych. Sama regulacja ustawowa to jednak tylko jeden filar fundacji rodzinnej. Chociaż w ostatecznym brzmieniu przepisów nie znalazł się artykuł mówiący o tym, że podstawą działania fundacji rodzinnej są przepisy ustawy i statut, to właśnie ten drugi będzie kluczowym dokumentem, który pozwoli dostosować przepisy do indywidualnych potrzeb, co stwarza wiele korzystnych możliwości, ale może powodować również pewne problemy. Wiedząc o tym, można ich uniknąć.