W ostatnim czasie coraz więcej spółek w swoich działaniach uwzględnia strategię z zakresu ESG. Hasło to jest coraz bardziej popularne. W praktyce strategia ESG sprowadza się do uwzględniania w działalności gospodarczej czynników zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego (z języka angielskiego: Environmental, Social and Governance). Innymi słowy, działania ESG nakazują brać pod uwagę nie tylko czynniki stricte finansowe i postulat maksymalizacji zysku przy prowadzeniu spraw spółki, ale zgodnie z tą filozofią spółka powinna też uwzględniać interes osób trzecich (np. klientów, dostawców, szeroko pojętego społeczeństwa).