Przemysław Wierzbicki

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.

Anna Domagała, Przemysław Wierzbicki: Zieloną energię można kupić przez brokera

Szczegóły każdej konkretnej transakcji nabycia certyfikatów są przedmiotem porozumień transakcyjnych, które wymagają m.in. dokładnego sprawdzenia za każdym razem rodzaju, ilości, ceny, jak również dnia przeniesienia własności certyfikatu. Obrót na TGE odbywa się w sposób zdematerializowany poprzez zapisy na rachunkach posiadaczy.

Restrukturyzacja czy upadłość? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi

Samo obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nie chroni dłużników przed ogłoszeniem upadłości.

Koronawirus: Czy pandemia jest dobrym czasem dla bezwzględnych akcjonariuszy?

Czy pandemia jest dobrym czasem dla bezwzględnych akcjonariuszy?

Koronawirus. Marta Foltyn, Przemysław Wierzbicki - restrukturyzacja nie będzie źle widziana przez banki i kontrahentów

Restrukturyzacja może być szerokim zjawiskiem i nie będzie źle widziana przez banki i kontrahentów.

Kto odpowiada za naruszenie zasady konkurencyjności

Za naruszenie zasady konkurencyjności odpowiada ten kto tego się dopuścił. Czasem może to być jednak spółka dominująca lub ten kto kupił firmę.

Edukacja w Polsce musi być gotowa na rewolucję AI - komentuje Przemysław Wierzbicki

Czekające nas zmiany technologiczne wymuszą nowe podejście do myślenia człowieka o pracy i nauce. Zawody będą pojawiać się szybciej niż trwa średnia aktywność zawodowa człowieka. Wciąż będzie potrzebna nowa wiedza.

Czy sztuczna inteligencja może być do mnie uprzedzona? - komentuje Przemysław Wierzbicki

Już na etapie projektowania algorytmu AI powinno się przeanalizować możliwe warianty i efekty jego działania – także w zakresie najpoważniejszych kryteriów dyskryminujących.

Postępowanie podatkowe: dziś każdy może być pomocnikiem fiskusa

Unia Europejska, a za nią Polska, coraz śmielej wkracza w erę „tax private enforcement”, gdzie rolę inspektorów podatkowych zaczynają pełnić doradcy i inne osoby zaangażowane w transakcje gospodarcze.

Postępowanie sanacyjne: jak przyspieszyć sporządzenie planu podziału ze sprzedaży nieruchomości

Można podjąć kroki, aby przyspieszyć sporządzenie planu podziału funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w postępowaniu sanacyjnym.