Przemysław Wierzbicki

Najważniejsze uchwały SN w postępowaniu cywilnym w roku 2023

Postępowanie cywilne jest tą gałęzią prawa, która ma największy wpływ na codzienne życie „przeciętnego obywatela”. Praktycznie każdy, prędzej czy później, zetknie się z sądem cywilnym przy okazji takich „życiowych” spraw, jak stwierdzenie nabycia spadku, przysłowiowy „spór o miedzę”, czy podział majątku. Dlatego bardzo ważna jest interpretacja norm prawa procesowego, która często sprawia dużo problemów zarówno zawodowym pełnomocnikom procesowym, jak i sądom.

Kiedy “zielone porozumienia” będą zgodne z prawem konkurencji?

Sprawna realizacja celów środowiskowych wymaga coraz większej ilości porozumień pomiędzy przedsiębiorcami.

Subsydia zagraniczne w zamówieniach publicznych

Rozporządzenie 2022/2560 ma na celu wyeliminowanie rozbieżności w zakresie przepisów dotyczących udzielanej pomocy przez rządy państw członkowskich UE z subsydiami udzielanymi przez rządy państwa spoza UE.

Subsydia zagraniczne w zamówieniach publicznych: szansa czy zagrożenie dla firm?

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny („Rozporządzenie 2022/2560”) ma istotny wpływ na działalność przedsiębiorców, którzy uzyskują subsydia zagraniczne spoza Unii Europejskiej (dalej: UE). Celem rozporządzenia jest przeciwdziałanie sytuacjom, w których przedsiębiorcy korzystający z subsydiów zagranicznych uzyskują nieuprawnioną przewagę na rynku unijnym.

Udział obywateli w planowaniu przestrzennym ma być większy

Szersze możliwości partycypacji społecznej mogą wpłynąć na długość postępowań planistycznych ze względu na możliwość powtarzania konsultacji.

Przemysław Wierzbicki: Czy prawo restrukturyzacyjne w rzeczywistości działa?

W grudniu 2021 r. ustawodawca zmodyfikował postępowanie o zatwierdzenie układu, wynikające z ustawy – Prawo restukturyzacyjne, przenosząc do tego postępowania szereg rozwiązań z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego z Tarczy 4.0. W szczególności ustawodawca objął dodatkowo dłużnika możliwością ochrony przed egzekucjami, czego wcześniej Prawo restrukturyzacyjne nie przewidywało w stosunku do postępowania o zatwierdzenie układu. Niestety, w praktyce ochrona ta bywa fikcją i na usta ciśnie się pytanie – czy taka regulacja ma w ogóle sens?

Żółta kartka pozwoli na uniknięcie kosztów wstrzymania budowy

Inwestor będzie miał maksymalnie 60 dni od dnia pouczenia na doprowadzenie robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Jeśli jednak okaże się, że do tego nie doszło, rozpocznie się procedura naprawcza.

Wierzbicki, Grzyb: Czy przedsiębiorcy w Polsce mają mieć jeszcze prawo do sądu?

Pogorszenie sytuacji procesowej rodzi wątpliwości, czy przygotowywane zmiany dają się jeszcze pogodzić z prawem do sądu oraz prawem do sprawiedliwego rozpoznania sprawy.

Interes osób trzecich w biznesie. Wyzwanie dla zarządu

Czy realizując strategię ESG, członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą się narażać na odpowiedzialność odszkodowawczą?

Zmiany w KSH: wszystko, co spółki powinny wiedzieć o wiążącym poleceniu

Kiedy spółka zależna pozostająca w grupie spółek może odmówić wykonania wiążącego polecenia?