W dniu 16 maja 2022 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwa akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU 2022 r. poz. 1027), zgodnie z którym z dniem 16 maja 2022 r. odwołuje się w Polsce stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SAR-CoV-2 oraz