Wojna w Ukrainie bez wątpienia przyczynia się do zachwiania stabilności gospodarki zarówno w Polsce, jak i  na świecie. Dotyka to wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy nie mieli żadnych powiązań gospodarczych z rynkiem rosyjskim, ukraińskim czy białoruskim. Przykładem mogą być działalności w dużej części uzależnione od cen gazu. W tej perspektywie wykonanie wielu zobowiązań okazuje się nierentowne i może doprowadzić do niewypłacalności przedsiębiorców.