Jacek Krzywania

Można zmniejszyć ryzyko podpisania kontraktu

Zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niepotrzebnych sporów to główne cele zawieranych umów biznesowych. Pomoc prawnika może być tu bardzo cenna.

Klauzule siły wyższej straciły aktualność

Obecnie stosowane zapisy w umowach nie chronią przedsiębiorców. Ograniczają się bowiem do zabezpieczenia interesów kontrahentów na wypadek nadzwyczajnych zjawisk o charakterze lokalnym, które całkowicie wstrzymują możliwość wykonania kontraktu.

Chaos administracyjny - legalność pobytów cudzoziemców w Polsce

Ostatnich kilkanaście miesięcy, w czasie których pandemia koronawirusa stała się tematem numer jeden niemal wszystkich rozmów, było okresem rewolucji nie tylko w kwestii życia codziennego, lecz również w kwestiach prawnych. Rozwiązania proceduralne, które jeszcze do niedawna wydawały się czymś abstrakcyjnym, z dnia na dzień weszły w życie, jako zupełnie powszechne. W tej nowej rzeczywistości, wielu z nas przyszło zmierzyć się także z problemami na pozór błahymi. Za jeden z tego typu problemów uważamy utratę ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jak po brexicie chroniona jest własność intelektualna

Od 1 stycznia 2021 r. dla każdego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego na 31 grudnia 2020 r. automatycznie zostanie utworzony porównywalny brytyjski znak towarowy.

Ryzykowne przekazywanie danych do USA

„Transgraniczne przekazywanie danych osobowych poza Unią może spowodować wzrost ryzyka, że osoby fizyczne nie będą mogły wykonywać prawa do ochrony danych osobowych” orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Koronawirus: zarażenie COVID-19 może się wiązać z odpowiedzialnością przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy narażają się nie tylko na utratę renomy w związku z zakażeniami klientów, ale również na potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą, a w niektórych przypadkach nawet karną.

Koronawirus: praca zdalna zniweluje skutki kryzysu COVID-19

Należy przypuszczać, że świat po pandemii koronawirusa nie będzie taki sam i obecna sytuacja znacząco wpłynie na dotychczasowe funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Weźmy za przykład przejście pracowników w tryb pracy zdalnej.