Minęło ponad pół roku od wejścia w życie przepisów o obowiązkowej dematerializacji akcji. Upłynął również termin na organizację zwyczajnego walnego zgromadzenia dla większości spółek. To dobry moment na omówienie problemów, z którymi musiały się w tym roku zmierzyć spółki i ich akcjonariusze.

Nowe obowiązki