fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa cywilnoprawna przy etacie bez wpływu na wysokość zasiłku

Fotorzepa, Adam Burakowski
Składki od zarobku, który pracownik otrzymał z umowy-zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, nalicza się według zasad dotyczących pracowników. Mimo to przychód z tego cywilnego kontraktu nie zawsze zwiększy podstawę wymiaru zasiłku należnego takiej osobie.

Pracodawca, który ze swoim pracownikiem zawiera dodatkową umowę-zlecenie, do celów ubezpieczeń społecznych musi go traktować jak pracownika. Tym samym przychody ze zlecenia dolicza do podstawy wymiaru składek, a także do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Nie jest to jednak reguła.

Szeroka definicja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121 ze zm., dalej: ustawa o sus) pracownikiem jest:

1. osoba pozostająca w stosunku pracy,

2. osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli zostały one zawarte:

- z pracodawcą, z którym ta osoba pozostaje równocześnie w stosunku pracy, lub

- z innym podmiotem niż pracodawca, ale w ramach tych umów praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym ta osoba pozostaje w ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA