fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Kiedy przedsiębiorca zapłaci składki ZUS tylko za część miesiąca

Fotolia.com
Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w trakcie miesiąca, może proporcjonalnie zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak samo jest w sytuacji, gdy chorował przez część miesiąca i ma prawo do zasiłku chorobowego.

Przedsiębiorca musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Może także, jeśli chce, opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2018 r. najniższa podstawa wynosi 2665,80 zł.

Dla osoby, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i ma prawo do opłacania tzw. preferencyjnych składek przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe, najniższą kwotą, od której musi odprowadzać składki, jest 630 zł (tj. 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 r. wynosi 2100 zł.)

Zasady pomniejszania

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne za część miesiąca, może proporcjonalnie pomniejszyć tylko najniższą podstawę wymiaru składek. W tym celu dzieli ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Uzyskanej w wyniku podzielenia liczby nie zaokrągla się, bez względu na liczbę miejsc po przecinku. Należy ją pomnożyć w takiej postaci, w jakiej ją wyliczono. Dopiero po pomnożeniu zaokrągla się ustaloną podstawę wymiaru do pełnych groszy (do trzeciego miejsca po przecinku). Zasady zaokrąglania są następujące:

- w górę – jeśli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr, albo

- w dół – gdy końcówka jest niższa od 0,5 gr.

Proporcjonalnie mniej

Przedsiębiorca pomniejsza najniższą podstawę wymiaru składek, gdy:

1) w trakcie miesiąca rozpoczyna lub kończy wykonywanie działalności, czyli będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi przez cześć miesiąca,

Przykład

Pan Marek rozpoczął działalność 16 stycznia 2018 r. Opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na tzw. preferencyjnych zasadach, od podstawy 630 zł. Podstawę wymiaru składek za styczeń powinien obliczyć następująco:

- 630 zł : 31 (liczba dni miesiąca) = 20,3225806452 zł,

- 20,3225806452 zł x 16 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 325,1612903232 zł.

Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składek za część stycznia wynosi 325,16 zł.

2) w trakcie miesiąca chorował; może wówczas zmniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek za okres choroby, jeśli spełnia warunki do przyznania zasiłku,

Przykład

Pani Zofia prowadzi działalność od 3 lat. W lutym 2018 r. przez 24 dni prowadziła działalność, a za 4 dni otrzymała zasiłek chorobowy. Najniższą podstawę wymiaru składek oblicza następująco:

- 2665,80 zł : 28 (liczba dni miesiąca) = 95,2071428571 zł,

- 95,2071428571 zł x 24 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom) = 2284,9714285704 zł.

Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składek za część lutego wynosi 2284,97 zł.

oprac. pracownicy Centrali ZUS

Zdrowotna w stałej wysokości

Przedsiębiorca, który był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym tylko przez część miesiąca, nie może pomniejszyć podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie. Zawsze musi opłacić pełną składkę. Dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność składka jest taka sama. W 2018 r. wynosi ona 319,94 zł. Jest to 9 proc. podstawy jej wymiaru w wysokości 3554,93 zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA