fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

SN: bez nazwiska wierzyciela nie ma tytułu egzekucyjnego

Fotolia.com
Sąd Najwyższy orzekł, że tytuł egzekucyjny będący aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji musi zawierać imię i nazwisko wierzyciela, a także jego siedzibę.

Do Sądu Najwyższego trafiło zagadnienie prawne - czy stanowiący tytuł egzekucyjny akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie aktu notarialnego, może nie zawierać imiennego oznaczenia wierzyciela?

Sprawa objęta zagadnieniem dotyczyła tytułu egzekucyjnego w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Tytuł obejmował obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej.

Koniecznym jest aby taki akt wskazywał okoliczności, które upoważniają wierzyciela do wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego na podstawie aktu o całość lub część roszczenia, a także termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Elementem każdego tytułu egzekucyjnego jest precyzyjne oznaczenie wierzyciela i dłużnika.

Sąd wskazał, że nie ma możliwości wydania tytułu egzekucyjnego na okaziciela.

Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji musi obligatoryjnie zawierać oznaczenie wierzyciela, w sposób określony w art. 92 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o notariacie.

Zgodnie z ww. przepisem akt notarialny musi zawierać imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygnatura akt: III CZP 10/17

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA