fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zakup biletów w automacie a zwolnienie z kasy fiskalnej

Adobe Stock
Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, w sytuacji gdy pracownik pobiera zapłatę, a tylko nie wydaje biletu nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Czy usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1) bilonie lub banknotach, lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła – korzystają ze zwolnienia ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowani sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji, gdy pracownik pobiera zapłatę a tylko nie wydaje biletu – pyta czytelnik.

Czytaj także:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (). Przepis ten określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie).

I tak, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. I tak, w poz. 40 załącznika wymienione są: usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1) bilonie lub banknotach lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Odpowiadając na przedstawione pytanie należy stwierdzić, że fakt pobierania opłaty przez pracownika wyklucza kwalifikację tej czynności do działania w systemie bezobsługowym. Zastosowanie zwolnienia określonego w poz. 40 załącznika jest uzależnione od przyjmowania należności od klienta przez urządzenia, a nie przez pracowników. Tylko w sytuacji, kiedy zarówno pobór opłat, jak też wydawanie biletów uprawniających do skorzystania z usługi następuje za pośrednictwem urządzenia, spełnione są warunki zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oznacza to, że usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, w sytuacji gdy pracownik pobiera zapłatę a tylko nie wydaje biletu nie korzystają ze zwolnienia zkasy fiskalnej.

Zaprezentowane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w praktyce orzeczniczej (wyrok NSA z 21 marca 2019 r., I FSK 453/17).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2519)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA