Ustrój i kompetencje

Nowe zasady wydawania decyzji środowiskowych

Adobe Stock
Ekoterroryści nie będą mogli już blokować wydania decyzji środowiskowej po to tylko, by na tym zarobić. Zmieniły się bowiem przepisy.

Od Nowego Roku zmieniły się zasady wydawania decyzji środowiskowych.

– Z postępowań towarzyszących tym decyzjom wyeliminowano pseudoorganizacje ekologiczne, które uczyniły z nich maszynkę do zarabiania pieniędzy – cieszy się Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Nowe zasady ustalania stron

Chodzi o zmianę, którą wprowadziło nowe prawo wodne do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (dalej: ustawa środowiskowa). Inaczej niż dotychczas określiło ono zasady ustalania stron w postępowaniu towarzyszącym wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: decyzja środowiskowa).

– Wcześniej do tego celu wykorzystywano art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem stroną postępowania mógł być każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyło to postępowanie, a więc także organizacje ekologiczne – tłumaczy Stefan Jacyno, adwokat oraz wspólnik w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. – Teraz to się zmieniło. Tego przepisu k.p.a. już się nie stosuje. Ustawa środowiskowa zawiera już swoje własne zasady ustalania stron postępowania. A te mówią jasno, że są nimi tylko wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Jednocześnie ustawa środowiskowa precyzuje, że chodzi tylko o działki: przylegające bezpośrednio do działek, na których będzie prowadzona inwestycja; dla których zostałyby obniżone standardy jakości środowiska; znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

– Oznacza to, że organizacje ekologiczne nie mogą być stroną postępowania – uważa mec. Jacyno.

Stop ekoterrorystom

– Nareszcie skończy się proceder wyłudzania pieniędzy – twierdzi dyrektor Płochocki. – Dziś to prawdziwa plaga. Na rynku działa kilka stowarzyszeń, które podszywają się pod organizacje ekologiczne. Przystępują do postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. Następnie składają inwestorowi propozycję nie do odrzucenia: albo płać, albo odwołamy się i w ten sposób o kilkanaście miesięcy opóźnimy inwestycję – mówi dyrektor Płochocki. – Efekt jest taki, że jedni płacą, drudzy nie.

Deweloper z Trójmiasta zapłacił kilkadziesiąt tysięcy złotych jednemu ze stowarzyszeń.

– Realizowaliśmy inwestycję na 350 mieszkań wartą 15 mln zł. Te kilkadziesiąt tysięcy to nie było dużo – mówi dyrektor firmy, nie chce jednak ujawniać swoich danych. – Problem jednak polega na tym, że po kilku dniach pojawiło się kolejne stowarzyszenie ekologów. Nie mogę płacić w nieskończoność. Nie wiem, co z tym zrobię.

– Coraz częściej inwestorzy przestają się bać i zaczynają składać doniesienia do prokuratury – mówi Konrad Płochocki.

Będziemy walczyć

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że z postępowań wyeliminowano również uczciwe organizacje ekologiczne, które walczą w słusznej sprawie. Radosław Ślusarczyk ze stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uspokaja.

– Nadal będziemy uczestniczyć na prawach stron w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowej – mówi Radosław Ślusarczyk. – W większych przedsięwzięciach wymagających wydania raportu oceniającego wpływ na środowisko będziemy mogli powołać się na art. 44 ustawy środowiskowej. Zgodnie z nim organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, biorą w nim udział na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.

– Natomiast w mniejszych inwestycjach, niewymagających raportu zawsze będziemy mogli się powołać na art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego. Tego przepisu bowiem nie wykreślono – mówi Radosław Ślusarczyk. – Wynika z niego, że organizacja społeczna może uczestniczyć w sprawie dotyczącej innej osoby, a konkretnie występować z żądaniem: wszczęcia postępowania, dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji oraz gdy przemawia za tym interes społeczny.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL