fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Iustitia: ustawa o jawności życia publicznego uderzy stowarzyszenie sędziów

Fotolia.com
Sędziowie nie będą mogli zasiadać w organach zarządzających stowarzyszeń lub fundacji, które prowadzą lub mogą prowadzić działalność gospodarczą - przewiduje projekt ustawy o jawności życia publicznego. Ten zakaz uderzy także w "Iustitię" - twierdzi sędziowskie stowarzyszenie.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego jest obecnie poddawany konsultacjom publicznym. Treść projektowanej ustawy, uzasadnienie i stanowiska już wyrażone   w ramach konsultacji publicznych można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji (numer wykazu RCL: UD314).

Zgodnie z projektem sędziowie i prokuratorzy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich zwraca uwagę na art. 39 pkt 1) projektu.  Przewiduje on, że osoba pełniąca funkcje publiczne, określone w art. 40, nie może:

1) być członkiem organu:

a) zarządzającego lub kontrolnego spółki prawa handlowego,

b) zarządzającego lub kontrolnego spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

c) zarządzającego stowarzyszenia lub fundacji posiadających możliwość prowadzenia bądź prowadzących działalność gospodarczą.

Sędziowie i prokuratorzy także mają zostać objęci tym zakazem na mocy art. 40 pkt 20 ustawy. Zgodnie z art. 76 ust. 1 będą mieli 3 miesiące od dnia wyboru, powołania? na stanowisko lub nawiązania innego stosunku prawnego, aby  zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje.

Brak decyzji o zrzeczeniu się funkcji w organie zarządzającym stowarzyszenia przez sędziego (lub prokuratora) grozi nałożeniem sankcji określonej w art. 76 ust. 2 pkt 2) w postaci uznania takiego działania za przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Przypomnijmy, że 40 organizacji pozarządowych krytycznie oceniło projekt ustawy jako wypaczający ideę dostępu do informacji publicznej oraz pogarszający standardy jawności.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA