fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Nieetyczne spotkania towarzyskie Prezes TK z politykami - uchwała Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Julia Przyłębska
Trybunał Konstytucyjny
Absolutnie niedopuszczalne jest inicjowanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z politykami przez jakichkolwiek sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności przez osobę pełniącą funkcję jej Prezesa - głosi uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

Uchwała odnosi się do słów prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego, który w TVP ujawnił, że prezes Trybunału Konstytucyjnego jest jego  „towarzyskim odkryciem ostatnich lat" i bardzo lubi u niej bywać.

"Ona jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ale to są całkiem prywatne znajomości, bardzo lubię u niej bywać, zresztą tam bardzo wiele osób bywa, bo ona jest bardzo towarzyska" - mówił prezes PiS w programie "Pytanie na śniadanie".

O cyklicznych spotkaniach w mieszkaniu Julii Przyłębskiej, w których biorą udział prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz premier Mateusz Morawiecki donosiła potem "Gazeta Wyborcza" nazywając mieszkanie prezes TK w Al. Szucha w Warszawie nowym centrum dowodzenia.

Stałe Prezydium FWS przypomniało w podjętej uchwale, że zgodnie z art. 195 ust. 3 Konstytucji RP sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

"Ponieważ do tej pory nie został opublikowany uchwalony prawdopodobnie w 2017 r. Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w odniesieniu do spotkań towarzyskich sędziów TK z prominentnymi politykami można odwołać się do § 3a Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, w którym jasno i dobitnie wskazano, że "sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego"" - czytamy w uchwale.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów uważa, że inicjowanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z politykami mającymi istotny wpływ na działalność władzy wykonawczej lub ustawodawczej przez jakichkolwiek sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności przez osobę pełniącą funkcję jej Prezesa, jest "absolutnie niedopuszczalne". Argumentuje w uchwale, że takie nieformalne kontakty wywołują uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danego sędziego, podważają autorytet Trybunału oraz jego zdolność do wypełniania przypisanej mu konstytucyjnej roli.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA