fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Specjalne warunki przesłuchania starszych dzieci

123RF
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak chce, aby dzieci powyżej 15. roku życia były przesłuchiwane w sprawach karnych w warunkach zapewniających komfort i bezpieczeństwo. W tej chwili przesłuchanie w specjalnym pomieszczeniu i z udziałem psychologa przysługuje jedynie młodszym świadkom.

Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki docenia zmiany jakie wprowadzono w ostatnim czasie w Kodeksie postępowania karnego, ale podkreśla jednocześnie, że nieuzasadnione jest odmienne traktowanie dziecka (pokrzywdzonego/świadka), które nie ukończyło 15 roku życia i dziecka po ukończeniu 15 roku życia.

- Obowiązkowa obecność psychologa, jedno przesłuchanie czy możliwość przesłuchania w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu powinny być standardem dla wszystkich dzieci biorących udział w postępowaniach karnych – podkreśla RPD.

Marek Michalak wskazuje, że przesłuchanie dziecka, bez zachowania rygoru przyjaznych i bezpiecznych warunków, wpływa destrukcyjnie na jego psychikę, a przedłużające się postępowanie karne, wielokrotne przesłuchania, mogą jedynie spotęgować traumę dziecka.

- Zasadą powinno być również przesłuchanie w warunkach umożliwiających swobodną i nieskrępowaną wypowiedź zarówno osoby pokrzywdzonej, jak i świadka w sprawie. Z uwagi na znaczenie zasady bezpośredniości, utrwalenie przesłuchania dziecka za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, w uregulowaniu prawnym i praktyce powinno stanowić regułę – dodaje Rzecznik.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest również wprowadzenie do polskiego porządku prawnego gwarancji jednorazowości przesłuchania dziecka w odniesieniu do wszystkich przestępstw. Obecne gwarancje procesowe oskarżonego, skutkujące możliwością ponownego przesłuchania pokrzywdzonego dziecka, za daleko idące zważywszy na priorytet ochrony dobra dziecka.

Rozszerzenie katalogu osób, którym przysługiwałoby prawo do szczególnego traktowania podczas przesłuchania znajduje również poparcie w dyrektywach Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Rzecznik Praw Dziecka od lat zabiega również o to, aby małoletni byli obligatoryjnie przesłuchiwani w specjalnych pomieszczeniach i w towarzystwie psychologa również w sprawach cywilnych i administracyjnych. Dziś zależy to wyłącznie od dobrej woli sędziów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA