fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rankingi

Ranking Prawnik Roku 2016: prof. Adam Strzembosz

Adam Strzembosz
fotorzepa
Nagrodzony za obronę rządów prawa i trójpodziału władz.

Postanowiliśmy wreszcie nagrodzić nie tylko prawników korporacyjnych, nie tylko kancelarie prawne i doradców podatkowych. Chodziło, by wskazać indywidualności, osoby, które wyróżniają się na tle innych – mówiła Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej". To pierwsza edycja konkursu Prawnik Roku zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą".

Nagrodę główną otrzymał prof. Adam Strzembosz, który w 2016 r. aktywnie zabierał głos w debacie publicznej na temat najbardziej fundamentalnych spraw dla państwa, podstawowych zasad porządku konstytucyjnego, rządów prawa, separacji władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Konkurencja była duża, członkowie kapituły wskazali aż 48 kandydatów.

– Zawsze stałem po stronie ius i broniłem nas przed lex, które często jest bezprawiem – powiedział prof. Adam Strzembosz, odbierając nagrodę.

Poza nagrodą główną zostały przyznane wyróżnienia w pięciu kategoriach: prawnik spraw precedensowych, prawnik edukator, prawnik niezłomny, najlepszy bloger oraz najlepszy autor.

W kategorii prawnik spraw precedensowych kandydatów było 14. Kapituła zgłosiła także 14 osób wyróżniających się działalnością edukacyjną. Chodziło o to, by wybrać osobę, która aktywnie zabierała głos w debacie publicznej w 2016 r., kształtującą kulturę prawną Polaków.

Kapituła wskazała też 20 kandydatów do nagrody w kategorii prawnik niezłomny. To wyróżnienie dla osoby, która w 2016 r. wykazała się szczególną odwagą i bezkompromisowością w dążeniu do prawdy. Pod uwagę brano także dziewięciu blogerów prawniczych. W tej konkurencji szczególny nacisk kładziono na zawartość merytoryczną. Rozważano też kandydatury 13 autorów publikacji prawniczych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju doktryny i nauk prawnych.

Metoda wyboru

W pierwszym etapie konkursu członkowie kapituły zgłaszali swoich kandydatów – do nagrody głównej każdy maksymalnie pięciu, a do podkategorii maksymalnie dwóch. Potem drogą elektroniczną odbywało się głosowanie. W kategorii prawnik roku głosujący przyznawali dziesięciu najlepszym ich zdaniem punkty (od 1 do 10). W pozostałych kategoriach wskazywali po trzech najlepszych. Wybór uzasadniali. W ostatnim etapie kapituła na posiedzeniu przeprowadziła głosowanie. Z kandydatów, którzy otrzymali najwięcej punktów, wybrała zwycięzców.

Kto decydował

W kapitule zasiadali przedstawiciele różnych środowisk i zawodów prawniczych. Sędziów reprezentowała m.in. Katarzyna Gonera (sędzia Sądu Najwyższego), prokuratorów Robert Hernand (zastępca Prokuratora Generalnego), adwokatów Jacek Trela (prezes Naczelnej Rady Adwokackiej), radców prawnych Maciej Bobrowicz (prezes Krajowej Rady Radców Prawnych), notariuszy Mariusz Białecki (prezes Krajowej Rady Notarialnej), a komorników Rafał Fronczek (prezes Krajowej Rady Komorniczej). Przedstawicieli miały również uczelnie kształcące prawników (m.in. prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego). Nie zabrakło reprezentacji resortu sprawiedliwości (wiceminister Łukasz Piebiak) i organizacji pozarządowych (Bartosz Pilitowski, prezes Court Watch). W kapitule zasiedli też członkowie redakcji – redaktor naczelny Bogusław Chrabota, jego zastępca - Ewa Usowicz, szef działu prawnego Tomasz Pietryga i dziennikarz Marek Domagalski.

– Cieszę się, że udało nam się zebrać w takim gronie – mówił Bogusław Chrabota.

#RZECZoPRAWIE: Adam Strzembosz - Sytuacja w wymiarze sprawiedliwości

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA