fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo prasowe

Autoryzacja dla dziennika w ciągu sześciu godzin

ROL
Brak autoryzacji będzie wykroczeniem zagrożonym grzywną, a nie, jak dziś, przestępstwem – przesądził w piątek Sejm, nowelizując prawo prasowe.

W noweli utrzymano zasadę, że dziennikarz nie może odmówić swemu rozmówcy autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Dziennikarz będzie musiał informować go o przysługującym prawie. Osoba, która zechce skorzystać z tego prawa, będzie musiała jednak zgłosić dziennikarzowi żądanie autoryzacji wypowiedzi niezwłocznie po jej udzieleniu. Nowela wprowadza czas na przeprowadzenie autoryzacji – dla dzienników czas ten będzie wynosił sześć godzin od momentu otrzymania tekstu; dla czasopism będą to 24 godziny.

W trakcie głosowania większość posłów opowiedziała się też za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Klub Platformy Obywatelskiej. Ma ona zapewnić dziennikarzowi prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeśli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Zgodnie z poprawką dziennikarz będzie też mógł odmówić publikacji materiału prasowego, jeśli wprowadzone do niego zmiany „wypaczają sens i wymowę jego wersji".

Nowela jest wdrożeniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga 18990/05) wydanego 5 lipca 2011 r. Opublikował on w „Gazecie Kościańskiej" wywiad opatrzony zdjęciem posła bez jego wyraźnej zgody. Postępowanie przeciwko dziennikarzowi zostało warunkowo umorzone na rok, ale został zobowiązany do zapłaty 1000 zł na cel społeczny.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA