fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

PiS uderzy w seksprzestępców ustawą

123RF
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Jak czytamy w komunikacie Rady Ministrów, przyjęty projekt ustawy wprowadza nowe, dotąd nieistniejące środki ochrony społeczeństwa, w tym szczególnie nieletnich, przed przestępczością seksualną.Jak czy

Zgodnie z projektem ustawy autorstwa resortu sprawiedliwości, zostanie utworzony Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym, który będzie składał się z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń.

W Rejestrze z dostępem ograniczonym będą gromadzone dane m.in. o:

· osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym,

· osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne na podstawie amnestii,

· osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające.

W Rejestrze z dostępem ograniczonym będą zamieszczane dane pobierane z Krajowego Rejestru Karnego, takie m.in. jak: dane identyfikacyjne osoby, określenie organu wydającego orzeczenie (data wydania i uprawomocnienia), kwalifikacja prawna czynu, informacja o tym, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 lat, data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania kary i miejsce jej odbywania. Oprócz ww. informacji w rejestrze znajdą się: m.in.: fotografia, wzrost i kolor oczu, miejsce zameldowania skazanego i faktyczny adres pobytu. Dane w tym Rejestrze będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń.

Przepisy projektowanej ustawy przewidują, że prawo dostępu do rejestru ograniczonego będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, Służba Celna, CBA, organy administracji rządowej i samorządowej. Jednym z ważnych rozwiązań jest nałożenie na pracodawców oraz organizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich obowiązku sprawdzenia w tym rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić.

W Rejestrze z dostępem publicznym znajdą się informacje o sprawcach czynów zabronionych (określonych z art. 2 projektu ustawy), którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem na małoletnim poniżej 15. roku życia oraz osób, które popełniły przestępstwo seksualne w warunkach recydywy. Dane zamieszczone w Rejestrze publicznym nie będą zawierać m.in.: imion rodziców skazanego, nazwiska rodowego matki oraz miejsca zamieszkania - znajdzie się tu tylko nazwa miejscowości, w której skazany przebywa.

Rejestr ten będzie dostępny powszechnie (publikacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości). Przepisy projektowanej ustawy przewidują wprowadzenie obowiązku zgłaszania przez skazanego (którego dane zamieszczono w Rejestrze) każdorazowej zmiany faktycznego miejsca pobytu odpowiedniej do miejsca przebywania jednostce Policji, najpóźniej w trzecim dniu pobytu.

Utworzona zostanie policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Mapa będzie zawierać aktualne informacje o miejscach szczególnego zagrożenia. Ma być udostępniana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA