fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Nowe znaki do oznaczania pomiarów prędkości

Rzeczpospolita
Będzie nowy znak do oznaczenia odcinkowych pomiarów prędkości. Dzisiejsze są niewidoczne.

Znak informujący o pomiarze średniej prędkości na konkretnym odcinku będzie bardziej widoczny. Minister infrastruktury wysłał do Rządowego Centrum Legislacji projekt noweli rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych. Wprowadza w nim nowe znaki drogowe: D-51a „automatyczna kontrola prędkości" i D-51 b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości".

Z kolei znak D-51 (uwaga fotoradar) umieszcza się przed stacjonarnym urządzeniem rejestrującym w odległości:

– od 100 m do 200 m na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h,

– od 200 m do 500 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad,

– od 500 m do 700 m na drogach ekspresowych i autostradach.

Znak ten stosuje się dla każdego kierunku ruchu, w którym stacjonarne urządzenie rejestrujące może dokonywać pomiarów prędkości.

Projekt rozporządzenia wprowadza warunek, iż na odcinku drogi, którego początek wskazuje znak D-51a, powinna obowiązywać stała prędkość dopuszczalna przez całą dobę.

Cel? Wyeliminowanie wątpliwości związanych ze zmianą dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym w ciągu doby.

W projekcie przewiduje się także możliwość poprzedzania początku odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości i oznakowanego znakiem D-51a dodatkowym znakiem D-51a wraz z tabliczką T-1a podającą odległość do początku tego odcinka drogi. Takie rozwiązanie może być stosowane, gdy początek odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności ze względu na geometrię drogi (np. łuk drogi, wzniesienie) albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W lewym dolnym rogu pierwszego znaku będzie umieszczona dozwolona prędkość na odcinku objętym kontrolą – w formie miniatury znaku ograniczenia prędkości B-33.

Ze względu na wprowadzenie odrębnego oznakowania dla urządzeń rejestrujących, które kontrolują średnią prędkość jazdy, w projekcie uzupełniono też przepisy o przypadek umieszczenia w przekroju poprzecznym drogi takiego urządzenia oraz jego oznakowania. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury projektowane rozwiązania ze względu na oddziaływanie informacyjne oraz prewencyjne znaków D-51a i D-51b mogą się przyczynić do skuteczniejszego respektowania przez kierowców dopuszczalnej prędkości. W efekcie może to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzisiejsze mało widoczne znaki znikną z dróg w ciągu dwóch lat.

Obecnie w Polsce działa 20 odcinkowych pomiarów średniej prędkości. W ramach zapowiadanego planu rozbudowy sieci fotoradarów Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamierza kupić 39 nowych zestawów do wykonywania odcinkowych pomiarów prędkości w nowych lokalizacjach.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA