fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Świadczenie pielęgnacyjne a renta lub emerytura

123RF
Wciąż brakuje rozwiązań prawnych, które uregulowałyby kwestię otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego przez osoby, które jednocześnie otrzymują rentę lub emeryturę.

Obecnie przepisy przewidują, że świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane osobom, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki, np. nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli jednak osoby sprawujące opiekę są uprawnione do pobierania emerytury lub renty, nie przysługuje im zasiłek pielęgnacyjny.

„Do HFPC wpłynęło w związku z tym wiele listów, w których podkreślano, że wysokość renty lub emerytury często jest o wiele niższa niż świadczenia pielęgnacyjnego, które zazwyczaj wynosi 1300 zł. Tym samym, opiekunowie przebywający na rencie lub emeryturze mogą się zmagać z problemami finansowymi przy sprawowaniu opieki" – mówi Michał Kopczyński, prawnik HFPC.

Podczas ubiegłej kadencji parlamentu rząd przygotował projekt ustawy, zgodnie z którym takie osoby mogłyby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Jego wysokość miała tylko pokrywać różnicę między wysokością renty czy emerytury a standardową kwotą świadczenia wypłacanego w związku z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami lub niezdolną do samodzielnej egzystencji. HFPC skierowała list do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem, czy planuje ono prace nad podobnymi zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo znalazła się informacja, że z uwagi na zakończenie VII kadencji Sejmu, poprzedni rząd nie wystąpił ostatecznie z inicjatywą ustawodawczą. Brak jest jednak w liście z MRPiPS jednoznacznej informacji, czy obecny rząd będzie wprowadzał zmiany w zakresie, o który pytała HFPC. Naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych poinformował, że prace nad możliwymi zmianami w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych prowadzone są w ramach wewnątrzresortowego Zespołu do Spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych.

Ministerstwo poinformowało także, że jego przedstawiciele będą brali udział również w pracach międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych, którego powołanie zapowiedziała Prezes Rady Ministrów. Celem prac zespołu ma być „wypracowanie kompleksowych rozwiązań wsparcia niepełnosprawnych od momentu urodzenia aż po starość". W odpowiedzi znalazła się także informacja, że wskazanie zakresu ewentualnych zmian i rozwiązań systemowych nie jest możliwe na tak wczesnym etapie prac.

„Nieprzyznanie opiekunom osób z niepełnosprawnościami lub niesamodzielnych wyrównania kwoty zasiłku pielęgnacyjnego może znacząco utrudniać sprawowanie właściwej opieki. Naszym zdaniem powinno się jak najszybciej uregulować tę kwestię na poziomie ustawowym" – stwierdza adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępna jest tutaj.

Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA