fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Stabilniejsza polityka fiskusa - nowa ordynacja podatkowa

Fotolia.com
Nie będzie można zaskakiwać podatnika decyzjami niezgodnymi z wcześniejszą praktyką.

Opracowany przez zespół ekspertów projekt nowej ordynacji podatkowej może zawierać dodatkowe gwarancje dla podatnika w relacjach z urzędem skarbowym. W pierwszym dziale nowego aktu znalazły się regulacje gwarantujące podatnikowi wsparcie w jego działaniach, a także o „ochronie uzasadnionych oczekiwań".

Ta nowa kategoria dotyczy sytuacji, w której podatnik dowiaduje się o praktyce stosowania prawa, ale nie poprzez pisemne interpretacje. Chodzi o sytuacje, w których otrzymał taką informację telefonicznie albo bezpośrednio, np. w siedzibie urzędu. Podatnik będzie mógł mieć „uzasadnione oczekiwania" także, gdy otrzyma pisemne stanowiska, protokoły lub ostateczne rozstrzygnięcia (np. decyzje) organów skarbowych.

W takich przypadkach nowe przepisy zagwarantują podatnikowi lepsze traktowanie niż dziś. Wśród przywilejów projekt wymienia np. niewszczynanie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i odstąpienie od nakładania sankcji przewidzianych w prawie podatkowym (np. w VAT).

Postawiono jednak kilka warunków zastosowania tych przepisów. Przede wszystkim ma to być sytuacja, w której „organ podatkowy udzielający informacji działał w oparciu o wiedzę na temat wszelkich mających znaczenie dla treści tej informacji faktów i okoliczności dotyczących sytuacji zainteresowanego". Innymi słowy, jeśli dobrze znał konkretną sytuację danego podmiotu.

Zdaniem Beaty Krokos, adwokata w kancelarii SSW, wiele będzie zależało od podejścia organów podatkowych, które dostaną uprawnienie do zastrzeżenia, że udzielona informacja nie została oparta na kompletnym stanie faktycznym.

– Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę, można mieć obawy, czy w bardziej skomplikowanych sprawach urzędnicy będą chętni do udzielenia odpowiednich, merytorycznych informacji, pozwalających na korzystanie z ochrony – przewiduje ekspertka.

Przyznaje jednak, że projektowane przepisy są istotnym krokiem w budowaniu bardziej partnerskiej relacji między organem podatkowym a podatnikiem.

– Przyznana ochrona pozwoliłaby m.in. na skrócenie procesu decyzyjnego u wielu przedsiębiorców, którzy mogliby działać bez konieczności występowania o wydanie interpretacji indywidualnej – ocenia adw. Beata Krokos.

etap legislacji: konsultacje wewnątrzresortowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA