fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Podatek od nieruchomości: testy specjalistycznej budowli nie opóźnią zapłaty daniny

Adobe Stock
O zakończeniu budowy, od którego zależy powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, decydują wpisy w dzienniku budowy, a nie techniczne próby.

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kolejny spór o to, kiedy powstaje obowiązek w podatku od nieruchomości.

W sprawie chodziło o opodatkowanie specjalistycznego terminala, przeznaczonego do magazynowania i przeładunku ropy naftowej. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że cała inwestycja będzie umożliwiać dodatkowo obsługę transportu morskiego, rurociągowego, kolejowego i drogowego. Spółka podkreśliła, że proces budowy jest bardzo skomplikowany i składa się z wielu etapów. Przeprowadzane są też tzw. odbiory częściowe, które mają dokumentować prowadzenie robót i stan ich zaawansowania.

Spółka chciała się upewnić, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości dla wchodzących w skład terminala elementów. Sama uważała, że powstanie on 1 stycznia roku następującego po zakończeniu budowy, tj. zakończonego pozytywnie, rozruchu technologicznego na mokro.

Prezydent miasta nie potwierdził takiej wykładni przepisów podatkowych. Stwierdził, że zakończenie budowy oznacza zaistnienie stanu faktycznego ukończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego. Konsekwencją zakończenia budowy jest powstanie budowli lub budynku, stanowiących przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zdaniem prezydenta to ostatni wpis w dzienniku budowy potwierdza istnienie budowli albo budynku lub ich części, czyli skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego od 1 stycznia roku następnego.

Bez znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest natomiast przeprowadzanie przez podatnika działań służących wyposażaniu tego obiektu lub weryfikowaniu ich przydatności do prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Jak tłumaczyli urzędnicy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jest zawsze poprzedzone zakończeniem budowy. Dlatego w zakresie powstania obowiązku podatkowego nieistotne jest np. przeprowadzenie testów na mokro, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Spółka nie zgadzała się z takim stanowiskiem. Zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Najpierw racji nie przyznał jej WSA w Gdańsku. Przypomniał, że moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości zależy od dwóch alternatywnych zdarzeń: zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania budowli czy budynku przed ich ostatecznym wykończeniem.

WSA zauważył, że wystarczającą przesłanką dla przyjęcia, iż budowa została zakończona, jest spełnienie warunków upoważniających do złożenia zawiadomienia o jej zakończeniu lub spełnienia warunków do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. A skoro tak, to tym bardziej jej zakończenie nastąpi w chwili potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy, podpisaniem protokołu końcowego i wystąpieniem o pozwolenie na użytkowanie.

Tak samo uznał NSA. Co prawda przyznał, że pojęcie „zakończenie budowy" nie zostało prawnie zdefiniowane, ale odwołując się do tzw. ustawy źródłowej – w tym przypadku do prawa budowlanego – nie miał wątpliwości, że powszechnie w procesie inwestycyjnym zakończenie budowy łączy się z zapisami ujawnionymi w dzienniku budowy, które uprawniają do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. Jak tłumaczył sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, usterki, testy czy poprawki są już wykonywane w wybudowanym obiekcie, z zakończoną budową. Wyrok jest prawomocny.

—Aleksandra Tarka

Sygnatura akt: II FSK 3250/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA