fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT za 2018 r.: wirtualne rozliczenie to szybsze zwroty podatku

Adobe Stock
Kto wykazuje nadpłatę i chce szybciej otrzymać pieniądze, powinien wysłać PIT elektronicznie.

Jeśli ktoś jeszcze nie przeszedł z papierowej formy zeznania rocznego PIT na elektroniczną – w tym roku ma cenną zachętę. Jeśli z zeznania wynika nadpłata podatku, urząd skarbowy zwróci ją w ciągu 45 dni od złożenia zeznania. Dla zeznań papierowych wciąż obowiązuje termin dwukrotnie dłuższy, bo trzymiesięczny. Jeśli jednak przed dokonaniem zwrotu podatnik skoryguje deklarację, terminy te biegną od dnia złożenia korekty.

Czytaj też:

W poprzednich latach też często podatnicy rozliczający się elektronicznie szybciej dostawali zwroty nadpłat. Wynikało to głównie z szybszego przetwarzania danych złożonych elektronicznie, a tym samym szybszych decyzji o zwrotach. W tym roku skrócony o połowę czas oczekiwania na zwrot ma już podstawę w ordynacji podatkowej (art. 77 §1 pkt 5a).

Termin zwrotu nadpłaty biegnie od dnia złożenia zeznania. Gdy podatnik PIT nieprowadzący biznesu żadnego zeznania nie złoży, to począwszy od tego roku oznacza to, że milcząco zaakceptował zeznanie w systemie Twój e-PIT, przygotowane przez administrację skarbową. Dniem złożenia zeznania jest wtedy 30 kwietnia.

Może się też zdarzyć, że z zeznania rocznego wyniknie konieczność dopłaty brakującej kwoty podatku. Termin na dopłatę jest identyczny z terminem złożenia zeznania rocznego (czyli 30 kwietnia). Jeśli stanie się to poprzez milczącą akceptację zeznania w systemie Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie do 31 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma siedem dni na zapłatę.

Jeśli podatnik dopłaci podatek z opóźnieniem, powinien się liczyć z koniecznością zapłaty odsetek od nieterminowej wpłaty podatku. Ich stawka wynosi obecnie 8 proc. w skali roku (tj. 0,022 proc. za każdy dzień zwłoki). Kwoty odsetek zaokrągla się do pełnego złotego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA